موجود
  • یونیت 40-20
  • پلاستیکی
  • 12-24 قوطی
سنجش
دسته بند‌ی: ,

توضیحات

طول ۲۷٫۵ سانتی متر
۳۷٫۵ سانتی متر
عرض ۶٫۵ سانتی متر
ارتفاع ۴۶ سانتی متر
۵۶ سانتی متر